Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sarah làm thư ký trong một văn phòng và đôi khi thất bại để thư giãn thư gửi đến bạn bè, việc tô sửa trang điểm và những người khác. Trợ giúp cô ấy để không bị giám bắt bị phân tâm.