Office Slacking 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sarah là chán tại văn phòng, giúp cô để giải trí sơn móng tay của cô, chơi trực tuyến, ném quả bóng vào thùng rác ... tất cả mà không bị bắt bởi các ông chủ hay bác bỏ.