Office Minigolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn cảm thấy buồn chán trong các thử văn phòng để chơi minigolf này, bạn có thể cạnh tranh với tối đa bốn người chơi trên 18 lỗ. Đặt bóng, giữ nút phải để xoay và tăng hoặc giảm sức mạnh cú với con chuột của.