Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hellboy cần sự giúp đỡ tuyệt vọng để ngăn chặn một số robot vàng ác những người muốn phá hủy trái đất. Tổng thống Barack Obama chỉ có thể giúp một tay.