Obama Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chính trị mà là giống như một bàn cờ, nó là một cái gì đó tất cả chúng ta biết rất rõ. Nhưng ở đây, nó trở thành một cái gì đó hữu hình và chữ. Luôn luôn với Obama trong đầu, tất nhiên.