Obama Chess

Đang tải trò chơi...
chính trị mà là giống như một bàn cờ, nó là một cái gì đó tất cả chúng ta biết rất rõ. Nhưng ở đây, nó trở thành một cái gì đó hữu hình và chữ. Luôn luôn với Obama trong đầu, tất nhiên.