Obama Burgers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bánh burger yêu thích của nhà bếp Obama theo các bước của công thức để cắt thịt, chiên và đưa các thành phần cần thiết.