NYC Fashion Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà thiết kế nổi tiếng và bạn phải chuẩn bị diễu hành của bạn lựa chọn mô hình, cách ăn mặc họ và maquillándolas với phong cách đúng đắn và tất nhiên việc lựa chọn các kiểu tóc.