NY Rex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

T-Rex đã thoát khỏi thời gian này trong các đường phố của New York và xe ô tô phải san bằng tòa nhà và ăn tất cả những người mà bạn có thể.