Nut Nut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các sóc thu thập các loại hạt cho mùa đông. Hãy trả về bạn và mang chúng vào rổ.