Numz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi vui nhộn trong đó bạn phải mang theo Numz được để thoát khỏi, sử dụng các khối như một rào cản để chỉ đạo phong trào của bạn.