Numbuh Four

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ về mỗi bước di chuyển bạn thực hiện để đạt được tất cả các cấp Treehouse và khuôn mặt của bạn trong một trận chiến cuối cùng. Bạn di chuyển với các phím mũi tên, chiến đấu và các yếu tố accionas với "không gian".