numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành tiền số học bảng làm tinh thần của bạn với những con số để có được những con số đó cho bạn trong vòng tròn màu đen. Bạn giành chiến thắng khi bạn đã thêm tất cả các con số trên màn hình và không còn gì cả.