Nuke Rider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bike xử lý rất cẩn thận không được khai thác tải thuốc nổ mang theo. Leo dốc, nhảy những trở ngại mà không làm mất cân bằng và trong thời gian ngắn nhất có thể.