Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig, mà đã là một người phụ nữ, được gắn trên một sàn với chính mình. Nhưng nhìn thấy tình trạng của mình, nó dường như đã trôi qua một cơn lốc xoáy đó. Tải lên một chút kiên nhẫn và tổ chức di chuyển.