Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Peppa Pig, mà đã là một người phụ nữ, được gắn trên một sàn với chính mình. Nhưng nhìn thấy tình trạng của mình, nó dường như đã trôi qua một cơn lốc xoáy đó. Tải lên một chút kiên nhẫn và tổ chức di chuyển.