nucleus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mang electron ra khỏi bóng đầu tiên bóng màu xám, đi qua một quả bóng khác khi chúng phù hợp. Lúc đầu, nó là dễ dàng, nhưng khi bạn hoàn thành các cấp độ khó sẽ tăng lên.