Nuclear Bike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi thử nghiệm mới và rất tốt, nơi bạn phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật trên mặt đất để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Điều khiển cân bằng và tốc độ của chiếc xe đạp của bạn sử dụng con trỏ.