Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một cướp biển thế kỷ mua và bán hàng hóa khác nhau trên thị trường chợ đen. Cải thiện cơ sở vật chất trên đảo riêng của bạn để tiếp tục kiếm tiền unethically.