nordic chill

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành bốn trận đấu mùa đông; trượt tuyết xuyên quốc gia, bắn súng, nhảy trượt tuyết và quăn. Nhìn vào các chỉ dẫn bạn vào đầu mỗi trận đấu.