Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Norah có một nhà hàng nơi mà các đặc sản là bánh mì. Chuẩn bị sử dụng các thành phần bạn yêu cầu khách hàng và phục vụ đồ uống.