Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một nhà hàng Trung Quốc và bạn phải chuẩn bị các món mì với các thành phần mà bạn yêu cầu từng khách hàng, trong hướng dẫn này sẽ giải thích như thế nào.