noid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển con tàu với các phím mũi tên để chọn lên các con rối và do đó di chuyển từ màn hình. Lúc đầu, nó sẽ có vẻ dễ dàng, nhưng bạn sẽ gặp phải những trở ngại mới rằng sẽ làm phức tạp các trò chơi.