nobuyuki 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp gián điệp này để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Bắn những kẻ thù xuất hiện, cho báo chí đầu tiên này 'không gian' để đi khỏi chỗ trốn và sau đó bắn bằng cách sử dụng chuột, nạp súng của bạn như bạn ẩn và nhấp vào bạn