Ninjufo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thâm nhập vào hang ổ của kẻ thù và nhận được các hộp cần thiết trên mỗi cấp độ, họ có thông tin bí mật mà sẽ được bảo vệ như vậy. Các bạn còn mất nhiều thời gian để có được họ nhiều tiền hơn bạn sẽ bị mất.