Ninja Strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một ninja thực sự theo hướng dẫn của giáo viên của bạn trong Hướng dẫn. Sau đó, đặt chúng vào thực tiễn trong màn hình khác nhau mà bạn sẽ phải đối mặt với tất cả các loại nguy hiểm.