Ninja Robots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn xử lý hai robot, người đầu tiên với "không gian" và khác với "intro" đảm bảo rằng họ luôn luôn đầy đủ sức mạnh. Bạn phải thoát khỏi những vệt màu xanh và màu xanh lá cây.