Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn xử lý hai robot, người đầu tiên với "không gian" và khác với "intro" đảm bảo rằng họ luôn luôn đầy đủ sức mạnh. Bạn phải thoát khỏi những vệt màu xanh và màu xanh lá cây.