Ninja Quest

Đang tải trò chơi...
Từ lâu một gia tộc ninja ác cai trị thế giới và đã có thể đánh bại một anh hùng, giúp anh ta để cứu người của mình và giải cứu công chúa duy nhất. Khi trận đấu dạy cho bạn điều khiển.