ninja ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném sao ninja chống lại kẻ thù của bạn bằng cách sử dụng phím dài, bạn dành nhiều màn hình khi bạn đang thực hiện với họ. Sẽ trở nên như vậy phải rất nhanh và khéo léo.