Ninja Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một ninja bên trong một mỏ để có được tất cả những viên đá quý của mỗi bộ sưu tập để đi đến tiếp theo.