Ninja Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Frees bắt cóc công chúa ác samurai, dọc đường sẽ tìm thấy rất nhiều nguy hiểm để vượt qua. Mua vũ khí và phép thuật trong nhà và xe lửa với giáo viên của bạn để chuẩn bị.