ninja man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

anh hùng ninja của chúng ta phải chứng minh khả năng của mình với võ thuật đối đầu với một đội quân karatekas. Trong 'Instruccions' sẽ giải thích sự di chuyển bạn có thể thực hiện.