ninja keys

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các phím của mỗi cấp trước khi thời gian chạy ra ngoài để giải cứu công chúa. Dodge ác bằng cách sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím cách để nhảy.