Ninja Guiji

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các số phận của một Ninja, loại bỏ những kẻ thù của thứ tự của mình. Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau để tìm thấy năm hãng samurai của potions huyền diệu. Sử dụng các phím mũi tên và phím cách để bắt đầu một hành động.