ninja golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trộn bóng đá và sân golf mini và có được trò chơi giải trí này. Giữ bóng với con chuột chỉ đạo các mũi tên mà bạn muốn sức mạnh của bắn, để có được bóng vào mục tiêu.