Nightmare-athon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma trong một bộ phim kinh dị đến từ màn hình và tấn công các khán giả. Mordecai và Rigby, của "Historias Corrientes" đến để giải cứu nên thối dừng xâm lược.