Night of the Cursed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại một đêm trong một ngôi nhà bị nhiễm zombie. đồng hành của bạn Cô ấy sẽ giúp bạn có được guiándote với đèn pin và che trở lại của bạn.