Nicole Mommy Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của Nicole và bé; Thay đổi tã của mình, hãy cho ăn, chơi với anh ta, đặt máy giặt ... và người mẹ cảm thấy thỉnh thoảng nó và chuẩn bị thức ăn của bạn để nó cũng là hạnh phúc.