Nicki Minajs Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn ngông cuồng nhất để các rapper nổi tiếng nhất của những bộ quần áo thời điểm. Bạn cũng có thể đặt mình bộ tóc giả màu hồng nổi tiếng hoặc chọn tùy chọn khác.