Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Chọn ngông cuồng nhất để các rapper nổi tiếng nhất của những bộ quần áo thời điểm. Bạn cũng có thể đặt mình bộ tóc giả màu hồng nổi tiếng hoặc chọn tùy chọn khác.