Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một gói của vi khuẩn đã đến thị trấn sẵn sàng để lây nhiễm tất cả mọi thứ. May mắn thay, chúng tôi có đội hình với những nhân vật khác nhau của Nickelodeon đã được thành lập để chống lại họ và giết chúng.