Nick Blaster Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một gói của vi khuẩn đã đến thị trấn sẵn sàng để lây nhiễm tất cả mọi thứ. May mắn thay, chúng tôi có đội hình với những nhân vật khác nhau của Nickelodeon đã được thành lập để chống lại họ và giết chúng.