NFLRZ Emergency

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu quái vật đội bóng bầu dục của bạn từ các nhóm khác. Tìm chúng và đưa chúng đến một nơi an toàn, cũng thu thập các potions sẽ làm cho bạn vô hình, hoặc dịch chuyển.