New York Taxi License 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để lái xe taxi cho New York, bạn có thể rất tốt. Những gì bạn không?, Tự kiểm tra lái xe taxi cho Big Apple và khiến các khách hàng đến đích của họ mà không tai nạn.