New Farmer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bác Joe đã ra lệnh cho bạn để chăm sóc trang trại của mình, có những bài học của họ là một nông dân tốt. Chăm sóc cho động vật, trồng vườn, bán các sản phẩm và giúp bạn có được để làm việc trong nhà bếp.