New City Decision 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi những thây ma đã xâm chiếm các thành phố bắn khi họ trốn thoát và ở lại còn sống.