New Christmas Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một thành phố trong toàn Giáng sinh với đồ trang trí của những ngày này, những ngôi nhà tuyết và tất cả các chi tiết bạn muốn làm cho nó rất tốt đẹp.