Never Land Games

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các ác Captain Hook đã tổ chức một giải đấu với Jake và Never Land Pirates có danh hiệu là một cái chén vàng. Buccaneers đường dẫn phải vượt qua các bài kiểm tra, nếu Hook đồ lừa đảo không được ngăn chặn. 'Rascal đó được làm !!.