Neurolight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giữ bộ nhớ của bạn với các bài tập mà bạn phải nhớ loạt các đèn như trong Simon. Bạn có thể chơi chế độ 'Thách thức' hoặc chơi các màn hình mà bạn muốn trong 'chơi miễn phí'.