Nether Runner

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Chạy tất cả các bạn có thể để cố gắng cứu bạn gái của mình từ các ly hợp của một người lạ, người đã trốn thoát từ một cuốn sách đẫm máu.