net

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết nối nhiều dây dẫn đến quảng trường trung tâm, xoay khối cho đến khi họ là màu ngọc lam và sẽ được kết nối. Để di chuyển từ màn hình, bạn có một số điểm tối thiểu mà bạn sẽ nhận được.