Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Loại bỏ số lượng chip mà bạn chỉ ra trong mỗi màn hình trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn phải chọn nơi bạn muốn đặt mà bạn chọn hàng ngay để loại bỏ chúng bằng cách ba hoặc nhiều hơn.