Neko Geta

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tòa nhà Salta mà bạn đang tìm kiếm bạn chỉ cần sử dụng các bước nhảy ngắn bên trái và bên phải con trỏ nhảy đến cao nhất.