Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

tòa nhà Salta mà bạn đang tìm kiếm bạn chỉ cần sử dụng các bước nhảy ngắn bên trái và bên phải con trỏ nhảy đến cao nhất.