Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các phong cách thủy thủ không bao giờ đi ra khỏi phong cách và hai cô gái yêu, tủ quần áo của bạn là đầy quần áo sọc màu xanh dương và đỏ.